Skip to main content

Welkom by
die Pienaars in Suid-Afrika.

Meer oor my

 
Meer oor my

Ek het 'n wye belangstelling in verskeie dinge, onder andere fotografie, teologie, rekenaars & tegnologie, om maar 'n paar te noem.

Hierdie webwerf is grotendeels ter will van my genealogiese navorsing en belangstelling.

Om meer van die Pienaars in Suid-Afrika te lees, volg die skakels op die kieslys

About Me

I have many interests, probably because of my curiosity and exposure. If something interests me, I want to know as much on the topic I can. I was lucky to be exposed to many things.

This website will however be mostly about my interest in genealogy.

To know more aboit the Pienaars in South Africa, follow the links on the menu.

Kontak besonderhede

Vrede vir jou

Kontak my gerus deur die aanlyn vorm.