Skip to main content
genade
| Teologie

Genade

My opsomming van Charles Swindoll se “Grace Awakening”. Vorige keer afgesluit met die vraag wat vryheid is? Ons is uit genade gered tot vryheid. Baie gelowiges is bang vir die Christelike vryheid omdat hulle meen dis ‘n verskoning om “mal” te gaan en net aan te hou sonde doen. In ‘n sin is hulle reg? Ware genadeverkondiging klink inderdaad of ‘n mens “sag” is rondom sonde; dit klink asof ‘n mens sê jy kan maar “mal” gaan.

Trouens, die gemeente in Rome het dieselfde vraag vir Paulus gevra: “Moet ons dan nou aanhou sonde doen sodat die genade kan meer word?” (Rom 6:1 ev). Natuurlik nie. Indien jy sou, verstaan jy natuurlik nie wat met Jesus en sy lydensweg gebeur het nie. As jy dít verstaan, kan jy nooit mors met sonde nie, want dit het Jesus se lewe gekos om jou te red van die ewige dood!

Hoe kan ons dan verhoed om nie die genade te vermors nie? grace awakening

 1. Waak teen uiterstes in jou lewe, byv. moenie te veel eet, drink ens nie. ‘n Gebalanseerde lewe is ‘n teken van die vryheid waarin ons lewe.
 2. Besef dat genade 'n voorreg is. Jy het dit nie verdien nie (Eff 2:8-10). Jy’t geen bydrae gelewer nie. 
 3. Onthou, dit het Jesus sy LEWE gekos
 4. Goedkoop genade maak die sonde reg, terwyl duur genade die sondaar reg maak. God verwerp nooit die sondaar nie, maar wel die sonde.

Wat is die vryheid dan? God wil hê ons moet die lewe geniet; én ander help om die lewe te geniet. Om dit te kan doen, moet ons leer wat vryheid is. Kom ons kyk na Rom 6 waar die Romeine die vraag gevra het. Rom 6:1 (eerste vraag) Moet ons aanhou sonde doen?

 • Die vraag spreek diegene aan wat nie in vryheid wil / kan leef nie.
 • Hulle is oorbewus van sonde en mislukking in hulle lewe.
 • Hulle konsentreer so op die sonde, dat hulle hulleself vir mislukking voorberei.
 • In plaas daarvan om die voordele van hulle vryheid onder God te beoefen, hou hulle aan om onder die oorheersing van die "ou natuur" te leef.
 • Ons is vry gemaak van ons vorige meester - die sonde
 • So, watter verskil maak die genade dan? Genade maak dit moontlik om te kan kies. Voor Christus het ons geen keuse gehad nie. Voor genade, kon ons nie anders as om eenvoudig te doen wat ons sondige natuur wou nie (Rom 7). Na genade, kan ons kies om voort te gaan om aan ons sondige drifte gehoor te gee; of ons kan kies om God in gehoorsaamheid te volg. Genade maak ons vry van die vereisteom te sondig. Genade maak dat ons Christus se aanwysings vrywillig kan volg:
  1. kies die Bybel en geniet 'n lewe vol seëninge;
  2. Kies die sonde en dra die gevolge van ongehoorsaamheid.
 • Ongehoorsaamheid kan 'n lewenstyl word.
 • Genade beteken nie dat jy vry is om te lewe hoe jy wil nie, maar dat jy vry is om te kies tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid.
 • Ware vryheid is om te kies om God te behaag.

Rom 6:15: (tweede vraag) Moet ons nou doelbewus sonde doen...

 • Dis die vraag van diegene wat sonde wil rasionaliseer en wil maak wat hulle wil.
 • Genade mag nooit die dekmantel word vir vryheid sonder grense nie. DIs niks anders as ongehoorsaamheid nie
 • Grense bring juis volkome vryheid
 • Rom 6:19-23 impliseer dat die mens iemand met gesag nodig het. Ons vaar nie goed as mense sonder iemand in gesag oor ons nie.
 • Hoe ons dus leef hang af van die Meester wie ons kies.
  • As dit Christus is, is dit vryheid
  • As dit die sondige natuur is, is dit verslawing en wettisisme.
 • Dis belangrik om die regte keuse te maak.
 • Fokus op die voordele van ons nuwe identiteit nl
  • Skuldvrye lewenstyl
  • Ewige lewe
 • Die nadele van verkeerde keuse is:
  • Verbreking van die gemeenskap met God
  • Verlies van seëninge
  • Skuldige gewete
  • Verlies aan persoonlike integriteit
  • Geen geestelike groei
  • Gestremde verhoudings met mede-Cristene
  • Skade aan jou getuienis as christen.

Sonde kan vergewe word, maar die "littetekens" gaan nie verdwyn nie. Gebruik die vryheid met verantwoordelikheid. (1 Kor 8; 1 Kor 10:23-31; Gal 2:4; Gal 5:1-11; 1Pet 2:16)

Thabo Pienaar

Veerwante Artikels

Newsletter

Related Articles

Vrede vir jou

Kontak my gerus deur die aanlyn vorm.