Selfverwyt, Self-vergifnis en om ander te vergewe

Malan Nel se boekie, Om uit Genade te Leef – is amazing en ‘n heerlike troos en seën, want sien……..ek (ons almal?) sukkel mos maar eintlik om onsself te vergewe!  Eintlik sukkel ons ook dikwels om ander te vergewe!  Ek het al gewonder hoe die twee met mekaar verband hou…..?

Genade

My opsomming van Charles Swindoll se “Grace Awakening”. Vorige keer afgesluit met die vraag wat vryheid is? Ons is uit genade gered tot vryheid. Baie gelowiges is bang vir die Christelike vryheid omdat hulle meen dis ‘n verskoning om “mal” te gaan en net aan te hou sonde doen. In ‘n sin is hulle reg? Ware genadeverkondiging klink inderdaad of ‘n mens “sag” is rondom sonde; dit klink asof ‘n mens sê jy kan maar “mal” gaan.

Opstanding van Jesus Christus

Hoekom kan ons nog glo in die Opstanding van Christus? Sir Lionel Luckhoo (wat bekendheid verwerf het vir sy Guinness Book of World Records 245 opeenvolgende moord-verhoor oorwinnings) gebruik sy jarelange ondervinding en skynbare uitstekende advokaats-vermoë om die saak van Christus se opstanding ongetywfeld te bevestig.

Sewe Kruiswoorde

Die sewe kruiswoorde van Jesus is deur die eeue gebruik deur gelowiges om tydens Lydenstyd die kruisiging van Jesus te oordink.  Wat sê die kruiswoorde?


Designed by Mfundisi Consultants. All rights Reserved.