Selfverwyt, Self-vergifnis en om ander te vergewe

Malan Nel se boekie, Om uit Genade te Leef – is amazing en ‘n heerlike troos en seën, want sien……..ek (ons almal?) sukkel mos maar eintlik om onsself te vergewe!  Eintlik sukkel ons ook dikwels om ander te vergewe!  Ek het al gewonder hoe die twee met mekaar verband hou…..?

Grace 101

Over the years, I have written many blogs and "letters to myself" on grace and thought to compile them here. Just maybe, something might be of help to someone else; I surely hope, for God be the glory. Apologies for poor English - this is not my mother tongue.

Grace 102

One of the books I've read at a time when I needed to hear grace and forgiveness (especially self-forgiveness), was a local theologian's little work, "Om uit Genade te Leef" (To live by Grace) by Malan Nel. He writes in this work how he realised how many people have a very skewed idea of God, probably through legalistic and moralistic preaching or through skewed catechism. I can confirm this when reviewing some of the sermons I've heard in my life and in general, the judging tendencies of "good" Christians towards others.

Opstanding van Jesus Christus

Hoekom kan ons nog glo in die Opstanding van Christus? Sir Lionel Luckhoo (wat bekendheid verwerf het vir sy Guinness Book of World Records 245 opeenvolgende moord-verhoor oorwinnings) gebruik sy jarelange ondervinding en skynbare uitstekende advokaats-vermoë om die saak van Christus se opstanding ongetywfeld te bevestig.

Sewe Kruiswoorde

Die sewe kruiswoorde van Jesus is deur die eeue gebruik deur gelowiges om tydens Lydenstyd die kruisiging van Jesus te oordink.  Wat sê die kruiswoorde?


Designed by Mfundisi Consultants. All rights Reserved.